Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk Komisyonu

01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinde; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir. Yine 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/8 maddesinde; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği düzenlenmiştir.
Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 20.02.2018 tarih ve E. 20543 sayılı yazısı ile Bakanlığımızı illerde temsile yetkili, 17.02.2018 tarih ve E.19797 sayılı Müsteşarlık Oluru ile İlimiz Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği 18/2. maddesi uyarınca arabulucular tarafından görüşmeler kapsamında yapılacak davetlerde esas alınacak bilgiler aşağıda yer almaktadır.Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres:


Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

İLETİŞİM:

Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2.Çıkmazı Sokak No:6 Kat:3 Merkez/KIRKLARELİ

Telefon  : 0 288 214 38 34

Fax        : 0 288 214 44 47

E-posta  :aspb.kirklareli@hs01.kep.tr