Kırklareli Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Derneği Üyelerine

   Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Derneği olağanüstü genel kurul toplantısı  22.09.2018 tarihinde saat 14.00 da ÇEKOM Müdürlüğü toplantı salonunda  aşağıdaki gündem ile toplanacaktır.
     Tüm üyelerimizin olağanüstü genel kurul toplantısına katılması hususunda gereğini önemle rica ederim.03.09.2018
Hakan YAĞAN           Fuat ÇETİN                   Aylin SARI               Güray SEVİM            
     Başkan                     Sayman                       Baş.Yrd.                   Halk.İlişk.Sor.
 
 
Ramazan ÖSME      Yalçın SAĞLAM
As Başkan                  Genel Sekreter
 
                                                                                         ASP Gençlik Spor Kulübü Kırklareli                    
                                                                                                  Şubesi Yönetim Kurulu 
 
 
GÜNDEM :
1-Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Divan Başkanı ve üyelerin seçimi
3-Yönetim faaliyet raporunun okunması
4-Denetim raporunun okunması
5-Yönetim ve denetim raporlarının ibrası
6-Yeni yönetim kurulunun seçimi
7-Yeni denetim kurulu üyelerinin seçimi
8-Yeni disiplin kurulu üyelerinin seçimi
9-Üst kurul delege seçimi (genel merkez genel kurulunda oy kullanacak delegelerin seçimi)
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış
 

Sonraki Sayfa: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞ-KUR İl Müdürlüğü 2018 Yılı Kurs ve Program Uygulamaları.

Önceki Sayfa : Çocuklara Yönelik İl Hizmet Kataloğu