Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında Danışma Ve Yönlendirme Görevlisi Personel Alımı İlanı

                                 Aile Sosyal Destek Programı (Asdep) Kapsamında Danışma Ve Yönlendirme Görevlisi Personel Alımı İlanı
GENEL BİLGİLER:
         Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde görevlendirilmek üzere 6(altı) Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1.Türk vatandaşı olan,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4.Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5.Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
6.Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
7.Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
9.ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
İSTENİLEN BELGELER
1. İkametgâh Belgesi,
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3.Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
4. Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
5. Diploma Fotokopisi,
6. 2015 ve 2016 KPSS Sonuç Belgesi
7. İki adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Muaf/Erteleme/Terhis/Tecil: 31.12.2017 tarihine kadar tecilli olduğunu bildiri belge)
ÖNEMLİ:
BAŞVURULAR 01-28 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR. ADAYLARIN İLANDA BELİRTİLEN EVRAKLARI HAZIRLAYARAK ÖN BAŞVURU FORMUYLA, KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.(ŞAHSEN YAPILMAYAN BAŞVURALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 
BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

Sonraki Sayfa: Kuruluşlarımıza (Standart Dosya Planı revize edilmiş olup yeni dosya planları ektedir)

Önceki Sayfa : Otizm Spektrum Bozuklukları Aile Bilgilendirme Rehberi